FIMAG 21

Redisseny de la web, poster, i tota la imatge gràfica del festival FIMAG 21, aprofitant part del material treballat per a la passada edició suspesa per el Covid.