Baby Znite

Proposta imatge corporativa. Fabricació i venda de matalassos per a nadons.